Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Lớp bồi dưỡng công tác Đoàn thanh niên năm 2021

(Ngày đăng: 26/09/2021, số lượt xem: 258)

          Ngày 25/9/2021, tại Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc, BTV Huyện đoàn Yên Lạc phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Phong trào Tỉnh đoàn tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Đoàn năm 2021 cho trên 50 đồng chí  UVBTV Đoàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

        Tại lớp bồi dưỡng, các đồng chí báo cáo viên tại Sở Tư Pháp, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các phòng, ban chuyên môn của huyện đã chia sẻ, trao đổi với các học viên những nội dung thiết thực, phù hợp với đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay như: Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; triển khai Luật thanh niên sửa đổi; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đẩy mạnh hoạt động xây dựng nông thôn mới; thông tin tình hình trật tự an toàn xã hội, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện…

        Qua đây, các học viên được nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động, góp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Nguyễn Văn Duy - Huyện đoàn Yên Lạc