Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Huyện Đoàn Yên Lạc với các mô hình phòng chống ma túy hiệu quả trong thanh thiếu niên

(Ngày đăng: 02/07/2019, số lượt xem: 200)

       Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Đoàn thanh niên với Công an tỉnh về phòng, chống ma tuý trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016-2020. Nhằm phát huy vai trò xung kích đi đầu trong mặt trận phòng, chống ma túy (PCMT), BTV Huyện đoàn Yên Lạc đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng, triển khai nhiều mô hình, phần việc thanh niên gắn với công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi, tiêu biểu phải kể đến 3 mô hình đó là “CLB tuyên truyền phòng chống ma túy” và Cuộc vận động “3 không với ma túy”; mô hình “Cảm hóa, giúp đỡ thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng”.

          Thứ nhất CLB tuổi trẻ với pháp luật: CLB có 17 thành viên gồm các đồng chí là Phó bí thư Đoàn các xã, thị trấn do đồng chí Trần Thị Loan phó bí thư Đoàn xã Trung Hà làm chủ nhiệm CLB. Kết quả 6 tháng đầu năm CLB chủ động phối hợp với Đoàn trường THPT, TTGDNN&GDTX tổ chức 06 buổi tuyên truyền cho hơn 1.000 cán bộ ĐVTN, TNNĐ về nâng cao nhận thức trong thanh, thiếu niên và các tầng lớp nhân dân về hiểm họa, tác hại và ý thức trách nhiệm của cán bộ ĐVTN, TNNĐ trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

          Đồng chí Trần Thị Loan chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ: Nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, CLB thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng địa bàn, từng khu dân cư, từng nhóm đối tượng, trong đó chú trọng các hoạt động tuyên tuyền trực tiếp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh, bảng tin, xây dựng các pano, apphich, băng zôn mang thông điệp phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và phòng chống mua bán người… Nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và phòng chống mua bán người.

          Thứ hai triển khai Cuộc vận động “3 không với ma túy”: BTV Huyện đoàn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn huyện triển khai cuộc vận động “3 không với ma túy” trong thanh thiếu niên “không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che tội phạm và tệ nạn ma túy”. Đồng thời tập trung xây dựng mô hình “Hòm thư tố giác” ở các đoàn trường, Liên đội; hoạt động “Tìm địa chỉ đen” để vận động thanh thiếu niên tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy.

          Chủ động vận động ĐVTN, TNNĐ và quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy, bài trừ tệ nạn xã hội…33/33 cơ sở Đoàn trong toàn huyện tổ chức ký cam kết thực hiện “chi đoàn, chi hội, chi đội không vi phạm pháp luật, mắc TNXH và ma túy” đồng thời thực hiện mục tiêu “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên là một tuyên truyền viên tích cực về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”…

          Tại tất cả các cơ sở Đoàn đều thành lập và duy trì hiệu quả các tổ tự quản, tổ hòa giải và các câu lạc bộ (CLB) phòng chống ma túy, HIV/AIDS, CLB “thắp sáng niềm tin”, các mô hình “Cảm hóa các đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”. Công tác xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có TNXH trong thời gian qua luôn được quan tâm.

          Thứ ba Cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, yếu thế tái hòa nhập cộng đồng: Với đặc thù là một huyện nông nghiệp, dân số đông đúc số lượng thanh niên đi làm ăn xa rất nhiều chính vì vậy bên cạnh việc mang lại nguồn lợi về kinh tế cho gia đình, trước những cám dỗ của xã hội một số thanh niên cũng đã mắc phải một số tệ nạn của xã hội như ma túy, HIV, AIDS và đã mang những bệnh tật này về quê hương. Trước tình hình đó BTV Huyện đoàn Yên Lạc chỉ đạo các cơ sở Đoàn rà soát nhóm thanh niên yếu thế, chậm tiến và nhóm thanh niên có nguy cơ cao như thanh niên chưa có việc làm, chưa có nghề nghiệp, các đối tượng chấp hành xong án phạt từ đó cảm hoá, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn giúp thanh niên giải quyết việc làm, có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình. Có hình thức kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân, tập thể có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và phòng chống mua bán người. Kết quả trong nhiệm kỳ 2017-2022, BTV Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Lạc tổ chức tuyên dương 17 thanh niên tái hòa nhập cộng đồng cấp huyện, giới thiệu 06 gương thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tham gia tuyên dương cấp tỉnh.

          Thông qua những mô hình hoạt động này đã giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, thiếu niên nhi đồng, bà con nhân dân huyện Yên Lạc hiểu rõ hơn tác hại khôn lường của ma túy đến sức khỏe, gia đình, tương lai của chúng ta như thế nào để từ đó có được những biện pháp phòng chống hữu ích nhất.

Văn Danh Nam