Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Ngọn lửa Đoàn rực cháy trong tim Tôi

(Ngày đăng: 30/03/2020, số lượt xem: 179)

       Tháng ba, tháng của sự nhiệt huyết, của những trái tim khát khao cống hiến. Đây chính là dịp để tổ chức Đoàn thanh niên khẳng định sứ mệnh thiêng liêng cao cả: là đội dự bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng. 

        Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, tuổi trẻ nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác, đã nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trải qua 89 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang: đó chính là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa. Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt trong các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử.

        Luôn kế thừa, duy trì và phát huy những thành tựu của giáo dục và truyền thống tốt đẹp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao năm nay, tập thể Chi đoàn trường Mầm non Đồng Văn luôn phấn đấu học tập, không ngừng nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nhân cách nhà giáo mẫu mực, hoàn thành các nhiệm vụ của Đoàn, của Đảng và chính quyền địa phương giao phó.

        Bản thân tôi thực sự cảm thấy rất tự hào và vinh quang khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn. Có thể nói Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã giúp tôi rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý chí cách mạng của mình, sống có hoài bão và ước mơ cao đẹp. Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực - năng động - sáng tạo của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ trường Mầm non Đồng Văn nói riêng sẽ làm cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày một lớn mạnh hơn, thực sự trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng.

        Là một đoàn viên, Tôi nguyện sẽ dốc hết sức lực, trí tuệ và tinh thần nhiệt huyết của mình làm những gì có thể để tiếp nối truyền thống hào hùng của các bậc cha anh đi trước, phát triển phong trào đoàn thanh niên của chi đoàn Trường Mầm non Đồng Văn ngày một lớn mạnh. Luôn phấn đấu là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, nguyện làm theo lời Bác: “Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên”; “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ta ngày một khang trang, giàu mạnh hơn.

Nguyễn Thị Hướng - Chi đoàn trường Mầm non Đồng Văn