Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Thanh niên Yên Lạc ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện” hỗ trợ nhân dân các thủ tục hành chính

(Ngày đăng: 15/03/2020, số lượt xem: 108)

       Thiết thực hưởng ứng tháng thanh niên 2020. Ngày 14/3/2020, BTV Huyện đoàn Yên Lạc phối hợp với Chi ủy, Ban lãnh đạo Chi cục thuế chỉ đạo chi đoàn Chi cục thuế tổ chức điểm cấp huyện “Ngày thứ bảy tình nguyện” hỗ trợ bà con nhân dân các thủ tục hành chính về thuế với sự tham gia của 100% ĐVTN trong chi đoàn.

        Đến giải quyết thủ tục hành chính vào thứ bảy, các đơn vị và người dân được đoàn viên, thanh niên chi đoàn hướng dẫn tận tình, chu đáo. Các đoàn viên của chi đoàn Chi cục thuế đã hướng dẫn và tiếp công dân đến giải quyết hồ sơ, tư vấn về các thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ của nhân dân. Kết quả trong ngày các đoàn viên thanh niên đã giải quyết thủ tục cho 46 hồ sơ, không để hồ sơ tồn đọng.

        Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức trẻ trong cải cách hành chính, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện; đồng thời là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, xây dựng các mô hình, giải pháp, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Nguyễn Văn Duy - Huyện đoàn Yên Lạc