Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐỘI

   Số điện thoại: 0211.3836.465

         Email: khoitruonghocyenlac@gmail.com

-         Tổ chức Đội có 38 cơ sở

     1. Chủ tịch hội đồng Đội huyện

 

Đ/c: NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Chức danh: Chủ tịch hội đồng Đội huyện Yên Lạc

 

      2. Phó Chủ tịch hội đồng Đội huyện

                                              
  Đ/c: NGUYỄN THỊ HẰNG

Chức danh: Phó Chủ tịch hội đồng Đội huyện Yên Lạc

        3. Phó Chủ tịch hội đồng Đội huyện

                                              
  Đ/c: TRỊNH QUỐC TRUNG

Chức danh: Phó Chủ tịch hội đồng Đội huyện Yên Lạc

      4. Cơ sở Đội khối THCS có 18 đơn vị
      5. Cơ sở Đội khối Tiểu học có 20 đơn vị