Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI

  Số điện thoại: 0211.3836.465

         Email: huyendoanyenlac20@gmail.com

-         Tổ chức Hội có 22 cơ sở

     1. Chủ tịch huyện Hội

 

Đ/c: NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Chức danh: Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Lạc

 

      2. Phó Chủ tịch huyện Hội

                                              
  Đ/c: NGUYỄN THỊ HẰNG

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Yên Lạc

       3. Cơ sở Hội khối xã, thị trấn có 17 đơn vị
      4. Cơ sở Hội khối trường học có 05 đơn vị