Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN

 Số điện thoại: 0211.3836.465

         Email: huyendoanyenlac20@gmail.com

-         Tổ chức Đoàn có 33 cơ sở

     1. Bí thư huyện Đoàn

 

Đ/c: NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Chức danh: HUVBí thư Đoàn TNCS HCM huyện

 

      2. Phó Bí thư huyện Đoàn

                                             
  Đ/c: NGUYỄN THỊ HẰNG

Chức danh: Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện


       3. Các Ủy viên Ban Thường vụ: 09 đồng chí

       - Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang

       - Đ/c Nguyễn Thị Hằng

       - Đ/c Phạm Thị Thu

       - Đ/c Văn Danh Nam

       - Đ/c Nguyễn Văn Duy

       - Đ/c Nguyễn Kim Toàn

       - Đ/c Lê Anh Huy

       - Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm

       - Đ/c Đàm Việt Tuấn

       4. Các Ủy viên Ban Chấp hành: 27 đồng chí