Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ĐOÀN

       

         Sau hơn 20 năm huyện Yên Lạc được tái lập, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ huyện nhà không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, lao động và học tập, gặt hái thành công trên mọi lĩnh vực, mọi mặt trận thanh niên đều xung kích, đi đầu, xuất hiện nhiều tấm gương sáng cho tuổi trẻ noi theo. Thanh thiếu nhi trong huyện thi đua, tình nguyện, phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ những nỗ lực ấy mà tuổi trẻ của huyện đã vinh dự được Trung ương Đoàn tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong khối huyện, thị của cả nước, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.

          Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tuổi trẻ huyện nhà tiếp tục rèn luyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Tổ chức tốt phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Góp sức trẻ xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, thể hiện được vị thế của thanh niên thời đại mới, xứng đáng thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.