Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Huyện đoàn Yên Lạc với cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”

(Ngày đăng: 20/09/2020, số lượt xem: 37)

        Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.

          Chi đoàn Chi cục thuế huyện Yên Lạc luôn được biết đến là một trong những Chi đoàn có nhiều chương trình, hoạt động có tính đổi mới, sáng tạo. Đây cũng là Chi đoàn điểm trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” của huyện Yên Lạc với cách thức triển khai các hoạt động phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị và đem lại hiệu quả thiết thực.

          Là một chi đoàn khối HCSN, với số lượng ĐVTN ít nhưng chi đoàn luôn đi đầu trong mọi hoạt động tập thể của cơ quan, cũng như của Đoàn cấp trên. BCH chi đoàn luôn chủ động trong công tác tham mưu tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT nâng cao sức khoẻ thể chất đời sống văn hoá tinh thần cho ĐVTN, cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị; ĐVTN trong chi luôn chủ động tham gia thi đấu thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của cơ quan, của huyện; Chi đoàn duy trì chơi bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn hàng ngày tại trụ sở cơ quan, đơn vị; BCH chi đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy tổ chức 02 đợt tham quan học tập kinh nghiệm cho ĐVTN trong chi đoàn hàng năm.

          Thực hiện hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm”, ĐVTN trong chi đoàn thực hiện tốt việc cải cách hành chính thuế, thực hiện tốt quy chế tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; tất cả các hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng thời gian qui định, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ, triển khai thực hiện có hiệu quả các ứng dụng công nghệ, thông tin vào việc quản lý thuế. Công khai các thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế thực hiện chính sách thuế.

          Hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa cũng là một trong những nội dung hoạt động ghi đậm dấu ấn của tuổi trẻ chi Đoàn Chi cục thuế như: Tham gia tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, vận động ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo được 07 đơn vị máu, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa trị giá 1.100.000đ, Ủng hộ các em Sơn La gặp khó khăn trị giá 1.000.000 đồng, ủng hộ người khuyết tật trị giá 500.000 đồng, triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trị giá 1.100.000đ, tổ chức đi thiện nguyện cho các hộ gia đình gặp khó khăn thuộc huyện Yên Minh, Quản bạ, Vị Xuyên…thuộc địa bàn tỉnh Hà giang, tại huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ, mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng, thăm hỏi cán bộ hưu trị giá 500.000 đồng.

          BCH chi đoàn thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho Đoàn viên thanh niên. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên trong phòng chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch cho ĐVTN.

          BCH chi đoàn chủ động phối hợp với Đoàn xã Trung Kiên, Hồng Châu tổ chức được 03 đợt giao lưu, thăm hỏi, động viên tặng 58 suất quà cho các đồng chí tân binh lên đường nhập ngũ với số tiền 4.040.000đ. Chọn cử 09 lượt  ĐVTN tham gia tập huấn Dân quân tự vệ; chi đoàn Chi đoàn Chi cục thuế tổ chức cho ĐVTN trong chi đoàn vệ sinh môi trường tại trụ sở cơ quan vào thứ 2 hàng tuần và các ngày như: thành lập Đoàn, ngày thành lập ngành, Tết nguyên Đán... thu hút 100% ĐVTN trong chi đoàn tham gia.

          Với những kết quả trên, Chi đoàn Chi cục thuế luôn xứng đáng với tên gọi “Chi đoàn mạnh”, trở thành mô hình tiêu biểu để các Chi đoàn khác trong toàn huyện học tập và nhân rộng.

          Để Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” được triển khai tới 100% các chi đoàn trong toàn huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Lạc đã xây dựng hướng dẫn, kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức cuộc vận động đúng với mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra; chỉ đạo các cơ sở Đoàn lựa chọn 01- 02 Chi đoàn đại diện làm điểm, từ đó nhân rộng mô hình ra toàn huyện. Ban Thường vụ Huyện đoàn không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn; phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi đoàn, đồng thời thường xuyên đăng tải thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động tới thanh niên trên website, trang mạng xã hội...

          Qua nhiều năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên có nhiều chuyển biến rõ nét. Các cơ sở Đoàn chủ động trong việc triển khai thực hiện và đăng ký xây dựng “Chi đoàn mạnh”, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả được nhân rộng toàn huyện. Tuy nhiên, cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn: Tình trạng thanh niên đi làm ăn xa nhiều, sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng đến đạo đức lối sống của một bộ phận đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn biến động thường xuyên, việc bồi dưỡng, trang bị kiến thức về tổ chức, kỹ năng chưa kịp thời nên công tác lãnh đạo còn gặp nhiều khó khăn.
          Có thể nói, cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” với những cách làm hiệu quả, thiết thực đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi toàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Thị Hằng - Huyện đoàn Yên Lạc