Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Đại hội Chi đoàn UBND huyện nhiệm kỳ 2019 - 2022

(Ngày đăng: 30/03/2019, số lượt xem: 116)

            Thực hiện kế hoạch 73-KH/ĐTN ngày 30/11/2018 của BTV Huyện đoàn Yên Lạc “V/v Tổ chức Đại hội chi đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2019-2022. Được sự nhất trí của Lãnh đạo UBND huyện, BTV Huyện đoàn Yên Lạc, chiều ngày 29/3/2019, Chi đoàn UBND huyện long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn UBND huyện nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Đại hội rất vinh dự được đón các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo Huyện đoàn, các chi đoàn bạn đã đến dự chỉ đạo và động viên Đại hội cùng sự có mặt của 31 Đoàn viên ưu tú trong chi đoàn. Sự có mặt của các đồng chí chính là nguồn cổ vũ lớn lao đối với Đại hội đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với thế hệ trẻ.                                                                                                                               

 

Đại hội Chi đoàn UBND huyện là đại hội của trí tuệ, dân chủ, năng động, sáng tạo và phát triển bền vững, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đại hội tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ trí tuệ, tham gia các ý kiến thảo luận đóng góp vào phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới. Nhiều ý kiến thể hiện những cách làm hay đồng thời cũng nêu lên những khó khăn hiện nay của công tác Đoàn, được Đại hội thống nhất đưa ra những giải pháp thiết thực bổ sung vào nhiệm kỳ mới.                                                                                                                                                          

 

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017– 2019, phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2022 và báo cáo kiểm điểm của BCH chi đoàn; Đại hội biểu thị quyết tâm trong việc tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu nâng cao chất lượng tổ chức; tăng cường bồi dư­ỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.                                                                                         

       

         Đại hội đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn 05 đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực vào BCH nhiệm kỳ 2019 – 2022; bầu đồng chí Phạm Đạt Hùng giữ chức danh Bí thư Chi đoàn UBND huyện nhiệm kỳ 2019-2022. Với khẩu hiệuTiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, các ĐVTN trong chi đoàn luôn quyết tâm thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.                                                                                                                                                                                                   

                                                                                 

Văn Danh Nam