Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
Tấm gương vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi

Tấm gương vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi (19/06/2018)

Sinh ra và lớn lên tại xã nghèo của huyện Yên Lạc, Nguyễn Văn Tuyến đã khiến đoàn viên thanh niên và người dân ở thôn Cẩm Nha, xã Đại Tự khâm phục vì ý chí vượt khó vươn lên quyết tâm làm giàu của mình.
Thanh niên Vĩnh Phúc khởi nghiệp và cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ nhất

Thanh niên Vĩnh Phúc khởi nghiệp và cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ nhất (02/05/2018)

Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc vừa tổ chức Lễ phát động thanh niên Vĩnh Phúc khởi nghiệp và cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ nhất nhằm động viên, cổ vũ tinh thần dám khởi nghiệp – dám làm giàu, đồng thời hỗ trợ để nâng cao chất lượng mô hình phát triển kinh tế của thanh niên tại địa phương, góp phần giải quyết việc làm và tham gia xây dựng nông thôn mới.
#