LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 39 năm 2019
(Tuần từ 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
23/09/2019
Thứ ba
24/09/2019
Thứ tư
25/09/2019
Thứ năm
26/09/2019
Thứ sáu
27/09/2019
Thứ bảy
28/09/2019
Chủ nhật
29/09/2019