LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần trước
Tuần thứ 33 năm 2020
(Tuần từ 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Chủ trì Người tham dự Ghi chú
Thứ hai
10/08/2020
Thứ ba
11/08/2020
Thứ tư
12/08/2020
Thứ năm
13/08/2020
Thứ sáu
14/08/2020
Thứ bảy
15/08/2020
Chủ nhật
16/08/2020