Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH “VỈA HÈ ĐẸP, GÓC PHỐ SẠCH” VÀ “LÀNG QUÊ XANH, ĐƯỜNG QUÊ SẠCH” GIAI ĐOẠN 2018-2022

 

Tệp nội dung: [viahedepgocphosach.doc]