Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc; Địa chỉ : Thị trấn Yên Lạc - Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3836 465; Email: huyendoanyenlac20@gmail.com
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
HUYỆN ĐOÀN YÊN LẠC VỚI MÔ HÌNH ĐOÀN CƠ SỞ “3 CHỦ ĐỘNG”

            Trong những năm qua dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực huyện uỷ Yên Lạc, BTV tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, BTV huyện Đoàn Yên Lạc đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo góp phần xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, góp phân tích cực vào kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN của huyện nhà.

Thực hiện Hướng dẫn số 19/HD-ĐTN, ngày 19/5/2018 của BTV tỉnh Đoàn  Vĩnh Phúc “V/v Xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018 – 2022”, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động của các cơ sở Đoàn, đồng thời cụ thể hoá các tiêu chí thực hiện mô hình, BTV huyện Đoàn Yên Lạc đã ban hành Hướng dẫn xây dựng mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động trong đó tập chung vào 3 tiêu chí “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi ở địa phương, đơn vị, Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan”.

Qua thời gian triển khai mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động đã đem lại một số hiệu quả tích cực trên các mặt công tác cụ thể như:

Đối với việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi ở địa phương, đơn vị: BTV huyện Đoàn thành lập 01 tổ nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong thanh niên với 39 thành viên là các đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở, do trực tiếp đồng chí Bí thư huyện Đoàn làm tổ trưởng, chỉ đạo 17/17 xã, thị trấn thành lập 17 trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn, thông qua các trang mạng xã hội sẽ giúp cán bộ, ĐVTN nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐVTN, vận động ĐVTN có cái đầu lạnh, một trái tim nóng để không bị các thế lực thù địch lôi kéo. Kịp thời phát hiện ra các vụ việc tai nạn thương tích xảy ra với ĐVTN, TNNĐ. 17/17 xã, thị trấn tổ chức triển khai chương trình Rèn luyện đội viên thời kỳ mới, kết quả 9 tháng đầu năm các cơ sở Đoàn mở 22 lớp cảm tình đoàn, kết nạp hơn 1.560 ĐVTN tiêu biểu như các đơn vị: Đoàn TTGDNN&GDTX, Xã Liên Châu, Thị trấn Yên Lạc…

Đối với việc chủ chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác: Các cơ sở Đoàn chủ động xây dựng chương trình công tác hoạt động hàng năm, ban hành các kế hoạch hoạt động nhằm cụ thể hoá Nghị quyết của cấp uỷ Đảng lãnh đạo địa phương, đơn vị, đoàn cấp trên. Năm 2018 BTV huyện Đoàn triển khai xây dựng 03 công trình thanh niên, cấp cơ sở xây dựng 17 công trình, phần việc thanh niên, Tỷ lệ sinh hoạt chi đoàn ngày càng tăng cụ thể khối HCSN là 85%, trường học 97%, dân cư 56%, chất lượng các buổi sinh hoạt chi đoàn cũng được đầu tư về hình thức và nội dung tiêu biểu như các đơn vị: Xã Tề Lỗ, Trung Kiên, Tam Hồng…

Đối với việc chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan: BTV huyện Đoàn chủ động tham mưu với thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện  thành lập mới 01 Hợp tác xã thanh niên với 19 thành viên là những đồng chí phó bí đoàn các xã, thị trấn với hoạt động chính là thu mua các sản phẩm nông sản sạch của chính ĐVTN trong huyện. 17/17 xã, thị trấn tổ chức thành công hội trại hè và giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT thu hút hàng nghìn cán bộ ĐVTN, TNNĐ và bà con nhân dân tham gia tiêu biểu đơn vị xã Tề Lỗ tổ chức thành công giải bóng chuyền kỷ niệm 73 năm quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí luôn chuyển cán bộ đoàn quá tuổi kịp thời 17/17 đồng chí Bí thư Đoàn xã, thị trấn đảm bảo độ tuổi theo quy định quy chế 289 của BCH Trung ương Đảng.

Sau một thời gian triển khai xây dựng mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động, BTV huyện Đoàn Yên Lạc đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm cụ thể như sau:

Thứ nhất: Làm tốt công tác tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Thứ hai: Chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công việc (phần việc) thanh niên.

Thứ ba: Trong công tác triển khai hoạt động phải đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, không để chồng chéo.

Qua kết quả bước đầu đạt được cho thấy đây là một mô hình hay, cách làm mới và sáng tạo góp phần xây dựng củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Hy vọng mô hình này sẽ được các cấp bộ Đoàn nghiên cứu, điều chỉnh và triển khai nhân rộng trong thời gian tới.

 

                                         Nguyễn Thị Hằng - Huyện đoàn Yên Lạc